Nova subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts la quantitat de 953,89 euros de subvenció per a l’edició de publicacions d’interès local durant aquest 2022.