Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts les subvencions següents corresponents al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2022:

  • Despeses corrents en serveis obligatoris: enllumenat públic. Import de la subvenció: 72.047,70 euros
  • Despeses culturals. Import de la subvenció: 12.714,30 euros
  • Despeses en noves tecnologies. Import de la subvenció: 1.754,90 euros
  • Despeses actuacions en camins públics. Import de la subvenció: 1.400,00 euros

A més, la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts una subvenció, per import de 5.000 euros, destinada a finançar el projecte “A Sant Joan les Fonts, La Canya i Begudà ens tenim en compte i compte amb tu!”, amb un cost de 7.235,80 euros, dins la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana 2022.
Aquest projecte pretén la creació i consolidació d’un Consell de Poble a Sant Joan les Fonts, amb un propòsit i unes estratègies definides en el Pla Estratègic Municipal creat de forma participada entre el cos tècnic, polític, el teixit associatiu i la població en general al llarg del 2021. Un projecte que, a més de la dinamització dels espais deliberatius i de presa de decisió, planteja oferir la formació que es necessiti per fer-ho possible i s’acompanya amb la instal·lació i posada en marxa de la plataforma DECIDIM com a eina vehicular de la informació en relació al Consell de Poble.