Fase final de la construcció del nou pou de Perecaula

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha començat la tercera fase de la construcció del nou pou de Perecaula, que ha de servir per millorar el servei de distribució d’aigua potable al municipi. Aquesta fase final consisteix en la interconnexió del pou amb la unió de les canonades d’impulsió per tal de donar més consistència al sistema i que es pugui impulsar aigua al dipòsit del Soler o el de Terravermell des del pou nou o des del pou ja existent, situat a Mitjans. Està previst que les obres tinguin una durada aproximada d’un mes.

A la primera fase de les obres, que es van iniciar el juliol de 2021, es va perforar el pou nou en un extrem de la urbanització de Peracaula, després d’haver fet una sèrie de prospeccions en diversos punts del municipi. Per tal de donar servei a aquest pou, l’any passat es va instal·lar una nova escomesa elèctrica de 50 m de longitud a la parcel·la d’equipaments municipals, ubicada al carrer de Mas Xerbanda cantonada amb el carrer de Mas Marunys.

Des que l’Ajuntament va assumir la gestió de l’aigua potable, s’han anat fent actuacions de millora de la xarxa d’abastament i de les captacions existents. Un dels objectius en aquesta etapa de municipalització del servei era tenir un nou pou a dins del municipi capaç de proporcionar el cabal suficient per als abonats. Per això, es van fer una sèrie de prospeccions a diferents punts del municipi i es va veure que a Perecaula era on podia ser més factible la seva instal·lació.