El proper dilluns 30 de juny s’inicia la tercera campanya d’excavacions al Buscarró

El projecte d’intervenció arqueològica per la realització de la tercera campanya al poblat del Buscarró es troba motivat pels resultats extrets de les dues campanyes anteriors. Aquests van permetre la  localització a la part nord del puig de les restes de dues estructures arquitectòniques: un fragment de mur, amb orientació nord-sud, i les restes d’una gran alineació de pedres, amb direcció est-oest, que podria estar marcant la presència d’un mur perimetral a l’indret. Els materials arqueològics extrets durant la intervenció daten les estructures localitzades a l’entorn dels segles IV i III aC.

 

Així doncs, la proposta d’intervenció per la campanya que ara projecten les arqueòlogues encarregades de la gestió: Maribel Fuertes, Dolors Codina i Anna Mª Puig, es basa en la obertura en extensió del parament del mur localitzat en la campanya anterior, el qual pren una orientació est-oest, i sembla estar conformant el perímetre de tancament del poblat. Així mateix, es realitzarà l’excavació d’un sondeig en el replà inferior del puig a on s’entreveu l’existència d’uns grans blocs de pedra que podrien conformar l’existència d’una estructura alineada amb la paret perimetral que acabem d’esmentar.

 

Ambdues intervencions es basen en el mateix objectiu: aportar informació sobre el tancament perimetral del poblat ibèric del Buscarró.