Programa del Fons de Cooperació Econòmica Municipal 2024-2027

La Diputació de Girona dins el Programa del Fons de Cooperació Econòmica Municipal 2024-2027, el qual té per finalitat contribuir a la suficiència financera dels ens locals gironins, ha aprovat a favor de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts una aportació econòmica anual per a l’exercici 2024, per import de 118.107,50 € més una d’extraordinària de 918,29 €, destinades a sufragar despeses de serveis i activitats municipals.