Es presenta la restauració dels aiguamolls de depuració de Begudà per afavorir la biodiversitat al Parc Natural de la Garrotxa

El Consell Comarcal de la Garrotxa, l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i Agbar han presentat la restauració ambiental dels aiguamolls artificials de depuració que formen part de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Begudà, al municipi de Sant Joan les Fonts.

L’acte d’inauguració s’ha celebrat avui amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua i ha comptat amb l’assistència del president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, l’alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, el director del Parc Natural de la Zona Volcànica la Garrotxa, Xavier Puig, i el director territorial d’Agbar, Joaquim Vicens.

El projecte ambiental ha tingut com a objectiu la restauració d’estanys d’aigua permanent i la millora de la qualitat ecològica dels ecosistemes i espècies aquàtiques del riu Turonell i el seu entorn d’influència. Amb aquesta actuació, es recuperen uns aiguamolls artificials de depuració que va quedar fora d’ús com a infraestructura. Es tracta d’una solució basada en la natura que permet regenerar l’aigua que prové de la depuradora de Begudà i utilitzar-la per la millora dels ecosistemes aquàtics. En aquest sentit, s’han creat hàbitats aquàtics adaptats per afavorir diverses espècies amenaçades, especialment d’amfibis, es potencia la verneda existent amb plantació de verns en una de les seves basses i es contribueix a millorar la qualitat de l’aigua del riu Turonell. Aquesta és una mesura per a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic en una zona d’especial valor per a la biodiversitat.

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, ha remarcat: “és voluntat del Consell Comarcal anar més enllà del que entenem com a pròpiament dit: depuració de les aigües residuals, aconseguint que aquestes infraestructures quedin el màxim d’integrades en el territori i a més, contribueixin en la recuperació i manteniment de la biodiversitat del seu entorn”.

L’alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, ha afegit: “l’adequació d’aquest espai suposa un pas més en la recuperació d’aquest entorn, el límit d’uns dels principals polígons industrials de la comarca i el Parc Natural de la Zona Volcànica. A més, aquesta millora formarà part de la recuperació del camí que permeti unir el nucli de Begudà i Sant Joan les Fonts. A més de ser un punt important en l’educació ambiental dels visitants”.

El director territorial d’Agbar, Joaquim Vicens, ha destacat: “en el context d’escassetat hídrica, la regeneració de l’aigua depurada és fonamental en aquest cas per mantenir i millorar un hàbitat aquàtic de gran interès ecològic i, per fer-ho, les solucions basades en la natura com aquests aiguamolls de depuració artificials ofereixen grans beneficis per al medi ambient”.

Aquest projecte, a banda d’estar impulsat pel Consell Comarcal de la Garrotxa a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), i Agbar, també compta amb una subvenció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i fons europeus destinats als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Els treballs per executar el projecte han estat dirigits per Agbar. Entre les tasques desenvolupades, s’han extret els fangs en les tres basses interconnectades que reben les aigües provinents de la depuradora de Begudà, perquè reduïen el potencial com a hàbitat. Així mateix, s’ha fet una aclarida de vegetació ruderal, s’han eliminat espècies invasores, s’ha potenciat i incorporat vegetació de ribera i aquàtica autòctona, i s’ha restaurat una zona erma per transformar-la en un prat florit propi de la Garrotxa per afavorir a insectes i pol·linitzadors. Aquestes actuacions es complementen amb estructures que potencien refugis de fauna per a ratpenats, amfibis i pol·linitzadors. Així, s’ha aconseguit la millora de tres hàbitats: un hàbitat d’aigües dolces estagnants (estanys), un hàbitat de verneda i un hàbitat de prat de dall, per potenciar la fauna en declivi lligada a ecosistemes aquàtics.

Mitjançant el seguiment dels amfibis s’ha detectat la presència de 6 espècies diferents: 5 d’elles amb categoria de protecció, i en tots els casos s’ha comprovat la reproducció dins l’àrea. Cal destacar la presència del tritó palmat (Lissotriton helveticus) on la distribució a Catalunya queda restringida al Nord-est i la Garrotxa és el límit. En les últimes dècades han disminuït les poblacions de tritó palmat a Catalunya, i fins i tot han desaparegut d’algunes localitats.

El projecte de restauració ambiental també incideix en la millora d’un hàbitat d’interès comunitari prioritari com és la verneda, un hàbitat que es troba en regressió a Catalunya a causa de la davallada del nivell freàtic. Finalment, l’espai s’ha adequat perquè pugui ser visitable pel públic, per això incorpora un panell interpretatiu de l’entorn que facilita la visita i descoberta de la zona.

Els aiguamolls artificials de depuració de Begudà se situen en el riu Turonell, un afluent del Fluvià que neix a Begudà i que té uns 4 km de llargada amb un cabal permanent, però amb un marcat caràcter estacional, que està patint les conseqüències del canvi climàtic. Forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i de l’espai natura 2000 Zona Volcànica de la Garrotxa.

Les solucions basades en la natura s’inspiren en el funcionament dels ecosistemes i preserven la biodiversitat alhora que contribueixen a l’adaptació dels efectes del canvi climàtic d’una manera més sostenible, generant múltiples beneficis que provenen de la natura. En aquest sentit, Agbar ha aplicat metodologies per quantificar els beneficis que aporten les solucions basades en la natura.

Aquest projecte és demostratiu en l’ús de les solucions basades en la natura en combinació amb la infraestructura convencional per fer una gestió de l’aigua que aborda els reptes de futur.