Comunicat relatiu a la qualitat de l’aigua potable de la xarxa municipal de La Canya

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts duu a terme periòdicament un programa de vigilància de la qualitat de l’aigua subministrada en el municipi.

A través d’aquests controls s’ha detectat, en algunes analítiques presència de Metolaclor. El metolaclor és un herbicída que s’utilitza per controlar i/o eliminar les herbes no deistjades en eles cultius.

Segons la nota 9 de la Taula 3 del RD 3/2023, el Departament de Salut ha fet una valoració de risc per a la salut de l’aigua en base al que disposa l’article 23 del RD 3/2023 el qual diu:

“Amb els coneixaments científics actuals i en base l’avaluació del risc elaborada per altres organismes experts en la matèria, des d’un punt de vista de protecció de la salut, no és necessari aplicar restriccions d’ús”.

L’aigua de la xarxa de La Canya és APTA PER AL CONSUM.

L’Ajuntament està fent un seguiment per poder valorar la seva evolució, també està treballant per reduir la concentració d’aquest paràmetre i restaurar la qualitat de l’aigua.

Atentament,

Ajuntament de Sant Joan Les Fonts