Servei Municipal d’Aigües

Informació general

OFICINA

Carretera d’Olot, 32
Telèfon 972 290 052

En cas d’urgència contactar aquí: 650 586 473 o 626 458 731

HORARI 


Taxa

Analítiques

Disposes de la informació als següents apartats: