Com reduir la factura de l’aigua segons l’Oficina de Consum de la Garrotxa

La Oficina de Consum de la Garrotxa dona algunes pautes de com reduir la factura de l’aigua.
En aquest vídeo s’explica detalladament.

https://www.youtube.com/watch?v=5getqLzKZVY