Animals de companyia

Com censo el meu gos? 

  • Pots fer-ho de manera presencial a l’Ajuntament o de manera virtual presentant una instància genèrica. 
  • Heu de presentar la següent documentació: 
    • Fotocòpia de la cartilla
    • Dades de l’animal
    • Número de xip
    • DNI del propietari.

També pots escanejar aquest codi QR per fer el tràmit.

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts posa en marxa una campanya de difusió de la necessitat de censar els animals de companyia que viuen al terme municipal. Segons l’ordenança municipal que regula aquest àmbit, gossos, gats i fures han d’estar donats d’alta al registre municipal. Les sancions en cas de no fer-ho són de 150 €.

Abans d’arribar aquest extrem, s’aposta per una campanya de consciència ciutadana per tal de tenir els animals degudament censats amb un tràmit senzill. Per aquest motiu, des de l’Àrea de Comunicació i Protocol s’ha dissenyat un cartell animant a fer el tràmit. Aquest element visual es difondrà per diferents punts en forma de fulletó i es penjarà a les xarxes socials municipals.

El tràmit es pot fer de manera presencial o telemàtica a l’Ajuntament i implica el pagament d’una petita taxa anual de tan sols 3,63 €. Actualment, a Sant Joan les Fonts hi ha una vuitantena d’animals censats, una xifra lluny de la realitat dels animals de companyia que viuen als tres nuclis que integren al municipi. Tot i que no hi ha una xifra real, es calcula que podrien ser més del doble dels que consten a hores d’ara als registres de l’Ajuntament.

Aquesta és la primera campanya que es posa en marxa per tal de millorar el civisme relacionat amb els animals de companyia. Aquest és un dels elements que més preocupa a la ciutadania i que genera una part important de les queixes que arriben a l’Agent Cívic. El proper pas després d’impulsar el cens dels animals, serà recuperar el control de les femtes dels animals amb proves d’ADN després d’obtenir una mostra de sang que el veterinari extraurà de manera gratuïta.

Precisament, la campanya és un punt de partida d’iniciatives de difusió sobre temes com els excrements, les miccions i el control necessari en casos com el de les races potencialment perilloses.

Quina normativa hi ha sobre la tinença d’animals de companyia? 

La pots consultar aquí